Máy lạnh treo tường

Hot
1.0 HPMáy lạnh LG Inverter V10ENW - 1HP
Hot
1.5 HPMáy lạnh LG Inverter V13ENS - 1.5HP
2.0 HPMáy lạnh LG Inverter V18ENF - 2HP
2.5 HPMáy lạnh LG Inverter V24ENF - 2.5HP
model moi
1.0 HPMáy lạnh LG Inverter V10API - 1HP
model moi
1.5 HPMáy lạnh LG Inverter V13API - 1.5HP
Cao cấp
1.0 HPMáy lạnh LG Inverter V10APF - 1HP
Cao cấp
1.5 HPMáy lạnh LG Inverter V13APF - 1.5HP

Các công ty cùng hệ thống

Dosamec