Máy lạnh treo tường

2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi MS-HP60VF-2.5HP
1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi MS-HP25VF-1HP
2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi MS-HP50VF-2HP
1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi MS-HP35VF-1.5HP

Các công ty cùng hệ thống

Dosamec