Máy lạnh treo tường

Model 2021
2.0 HPMÁY LẠNH CASPER LC-18FS32 - 2.0HP
Model 2021
1.5 HPMÁY LẠNH CASPER LC-12FS32 - 1.5HP
Model 2021
1.0 HPMÁY LẠNH CASPER LC-09FS32 - 1HP
Model 2021
1.0 HPMÁY LẠNH CASPER HC-09IA32 - 1HP
Model 2021
1.5 HPMÁY LẠNH CASPER HC-12IA32 - 1.5HP
Model 2021
2.0 HPMÁY LẠNH CASPER HC-18IA32 - 2.0HP
Model 2021
2.5 HPMÁY LẠNH CASPER HC-24IA32 - 2.5HP
2.5 HPMÁY LẠNH CASPER SC-24TL32 - 2.5HP
2.0 HPMÁY LẠNH CASPER SC-18TL32 - 2HP
1.0 HPMÁY LẠNH CASPER SC-09TL32 - 1HP

Các công ty cùng hệ thống

Dosamec