Máy lạnh treo tường

2.5 HPMÁY LẠNH FUNIKI SC24MMC - 2.5HP
2.0 HPMÁY LẠNH FUNIKI SC18MMC - 2HP
1.5 HPMÁY LẠNH FUNIKI SC12MMC - 1.5HP
1.0 HPMáy lạnh Funiki SBC09 - 1HP

Các công ty cùng hệ thống

Dosamec