Máy lạnh treo tường

Hot
1.0 HPMáy lạnh Sharp X9XEW - 1HP
Hot
1.5 HPMáy lạnh Sharp X12XEW - 1.5HP
2.0 HPMáy lạnh Sharp X18XEW - 2HP
2.5 HPMáy lạnh Sharp X24VEW - 2.5HP

Các công ty cùng hệ thống

Dosamec