Máy lạnh treo tường

Giá tốt
1.0 HPMÁY LẠNH DAIKIN FTF25UV1V - 1HP
Giá tốt
1.5 HPMÁY LẠNH DAIKIN FTF35UV1V - 1.5HP
2.0 HPMÁY LẠNH DAIKIN FTC50NV1V - 2HP
2.5 HPMÁY LẠNH DAIKIN FTC60NV1V - 2.5HP

Các công ty cùng hệ thống

Dosamec