Máy lạnh treo tường

Model 2021
2.0 HPMÁY LẠNH CASPER LC-18FS32 - 2.0HP
Model 2021
1.5 HPMÁY LẠNH CASPER LC-12FS32 - 1.5HP
Model 2021
1.0 HPMÁY LẠNH CASPER LC-09FS32 - 1HP
Model 2021
1.0 HPMÁY LẠNH CASPER HC-09IA32 - 1HP
Giá tốt
1.0 HPMÁY LẠNH PANASONIC N9WKH-8 - 1HP
1.5 HPMáy lạnh Toshiba H13U2KSG-V - 1.5HP
Giá tốt
1.0 HPMÁY LẠNH DAIKIN FTF25UV1V - 1HP
Giá tốt
1.5 HPMÁY LẠNH PANASONIC N12WKH-8 - 1.5HP
2.0 HPMáy lạnh Toshiba H18U2KSG-V - 2HP
Giá tốt
1.5 HPMÁY LẠNH DAIKIN FTF35UV1V - 1.5HP
Giá tốt
2.0 HPMÁY LẠNH PANASONIC N18VKH-8 - 2HP
2.5 HPMáy lạnh Toshiba H24U2KSG-V - 2.5HP

Các công ty cùng hệ thống

Dosamec